HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje aplikacija i fascikli

  1. Na ekranu Aplikacije dodirnite > Prilagođeno.
  2. Dodirnite > Uređivanje aplikacija.
  3. Pritisnite i držite aplikaciju ili fasciklu, a zatim učinite jedno od sledećeg:
    • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do drugog mesta na istoj stranici. Pričekajte dok ne vidite da se ikona pomerila pre nego što podignete prst.
    • Dovucite aplikaciju ili fasciklu do strelice ili kako biste je prebacili na drugi panel.
  4. Kada završite sa pomeranjem aplikacija i fascikli, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?