HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Grupisanje aplikacija u fascikle

  1. Na ekranu Aplikacije dodirnite > Prilagođeno.
  2. Dodirnite > Uređivanje aplikacija.
  3. Pritisnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugu aplikaciju kako biste napravili fasciklu.
  4. Za dodavanje više aplikacija, povucite svaku aplikaciju do fascikle.
  5. Za dodeljivanje naziva fascikli, otvorite fasciklu, dodirnite njenu naslovnu traku, a zatim upišite naziv fascikle.
  6. Kada završite, dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?