HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Prikazivanje i skrivanje aplikacija na ekranu Aplikacije

  1. Na ekranu Aplikacije, dodirnite > Pokaži/sakrij aplikacije.
  2. Izaberite aplikacije koje želite sakriti ili ispraznite njihova polja za potvrdu kako bi se ponovo prikazale.
  3. Dodirnite Gotovo.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?