HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje aplikacija

Možete da uredite i preuredite aplikacije na ekranu Aplikacije
  1. Na HTC BlinkFeed ili bilo kom panelu vidžeta, dodirnite .
  2. Dodirnite , a zatim odaberite kako želite urediti aplikacije, npr. abecednim redosledom.
  3. Odaberite Prilagođeno ako želite da preuredite ili grupišete aplikacije u fascikle.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?