HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Premeštanje stavke sa početnog ekrana

Možete lako da premestite vidžet, ikonu ili nalepnicu sa jednog panela vidžeta na drugi.
  1. Pritisnite i držite stavku početnog ekrana jednim prstom.
  2. Uz još jedan prst, idite ulevo ili udesno za rotiranje ekrana na drugi panel.
  3. Otpustite stavku tamo gde želite da je premestite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?