HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Uređivanje panela vidžeta

Važno: Panel vidžeta ne može se ubaciti ili postaviti pre HTC BlinkFeeda.
  1. Sa HTC BlinkFeeda ili bilo kojeg ekrana vidžeta privucite dva prsta kako biste pristupili uređivanju Početnog ekrana.
  2. Pritisnite i držite oznaku panela vidžeta, a zatim je povucite levo ili desno na mesto koje želite.
  3. Kada ste gotovi sa uređivanjem panela vidžeta, pritisnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?