HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Više pozadina

Panoramsku fotografiju možete podeliti na tri dela tako da se proširi na tri panela početnog ekrana kao jedna fotografija. Ili, možete odabrati da postavite tri različite pozadine za svaki panel vidžeta.
Važno:
 • Opciju Više pozadina možete da primenite samo dok koristite klasičan raspored početnog ekrana.
 • Možete da podesite samo Više pozadina za tri panela vidžeta. Krajnja desna fotografija će se koristiti kao pozadina za bilo koje dodatne panele.
 1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
 2. Dodirnite Izmeni trenutnu temu > Pozadina za početni ekran.
 3. Dodirnite > Više.Videćete sličice za tri stranice.
 4. Dodirnite Promena pozadine ispod sličice za prvu stranicu.
 5. Izaberite neku od unapred postavljenih pozadina ili dodirnite da biste izabrali neku svoju fotografiju.

  Ako ste izabrali panoramsku fotografiju, treba da je opsečete počev od oblasti koja će biti postavljena na levi panel vidžeta na početnom ekranu.

 6. Ponovite korake 4 i 5 da biste promenili pozadinu za drugi i treći panel vidžeta.
 7. Dodirnite .
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?