HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Podešavanje pozadine za Vaš početni ekran

Odaberite jednu od dostupnih pozadina ili koristite bilo koju fotografiju koju ste snimili fotoaparatom.
Važno: Pozadinu možete da promenite samo dok koristite klasičan raspored početnog ekrana.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Personalizuj.
  2. Dodirnite Promena pozadine.
  3. Odaberite odakle želite da odaberete pozadinu.
  4. Dodirnite Primeni ili Postavi pozadinu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?