HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje rasporeda početnog ekrana

Možete da izaberete neki od dva rasporeda početnog ekrana.

Klasični raspored vam omogućava da dodajete klasične prečice za aplikacije i vidžete na svoj početni ekran. Po svom dizajnu, ovaj raspored je takav da pati šta dodajete na početni ekran i to raspoređuje prema nevidljivoj mreži.

Raspored početnog ekrana slobodnog stila vas oslobađa ograničenja mreže i omogućava vam da ikone i vidžete postavite gde god hoćete na početnom ekranu. Takođe možete da koristite prilagođene nalepnice prečice za aplikacije!  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promena rasporeda na početnom ekranu.
  3. Izaberite raspored početnog ekrana koji želite.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?