HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Menjanje rasporeda početnog ekrana

Možete da izaberete neki od dva rasporeda početnog ekrana.

Klasični raspored vam omogućava da dodajete klasične prečice za aplikacije i vidžete na svoj početni ekran. Po svom dizajnu, ovaj raspored je takav da pati šta dodajete na početni ekran i to raspoređuje prema nevidljivoj mreži.

Raspored početnog ekrana slobodnog stila vas oslobađa ograničenja mreže i omogućava vam da ikone i vidžete postavite gde god hoćete na početnom ekranu. Takođe možete da koristite prilagođene nalepnice prečice za aplikacije!  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promena rasporeda na početnom ekranu.
  3. Izaberite raspored početnog ekrana koji želite.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?