HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Brisanje teme

Možete obrisati temu ako je više ne želite na svom telefonu.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promeni temu.
  3. Dodirnite > Moje teme.
  4. Pronađite i dodirnite stavku za brisanje.
  5. Dodirnite > Ukloni.
Napomena: Ako se ta stavka trenutno koristi, i dalje će se primenjivati u HTC Desire 825 uređaju sve dok se ne primeni neka druga tema.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?