HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje ste preuzeli, obeležili ili kreirali mogu se pronaći u Vašoj kolekciji tema.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promeni temu.
  3. Dodirnite > Moje teme.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?