HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Pronalaženje tema

Teme koje ste preuzeli, obeležili ili kreirali mogu se pronaći u Vašoj kolekciji tema.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promeni temu.
  3. Dodirnite > Moje teme.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?