HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kreiranje sopstvene teme

Možete dodati i prilagoditi sopstvenu temu, pa je čak i podeliti sa drugima.
 1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
 2. Dodirnite Promeni temu.
 3. Dodirnite > Odaberite sliku da biste izabrali onu koju želite postaviti kao glavnu pozadinsku sliku svoje teme.
 4. Odaberite sliku iz svog telefona ili snimite fotografiju pomoću Kamera.
 5. Pomerite ili povećajte okvir za opsecanje na oblasti slike koju želite uključiti.
 6. Opsecite i sačuvajte sliku.
 7. Dodirnite Dalje.
 8. Povucite prema gore ili dole kako biste predodredili stil za odabir svoje teme.
 9. Možete:
  • Ako ne želite dalje prilagođavati svoju temu, dodirnite Dalje.
  • Dodirnite Uredi, a zatim dodirnite bilo koju od kategorija koje želite prilagoditi i eksperimentisati sa podešavanjima dok ne budete zadovoljni.

  Dodirnite Pretprikaz da vidite kako će tema izgledati.

 10. Dodirnite Završi, zatim imenujte temu i dodirnite U redu za čuvanje teme.

  Da biste primenili temu nakon što ste je sačuvali, pobrinite se da označite opciju Primeni odmah ovu temu.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?