HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Preuzimanje tema ili pojedinačnih elemenata

Pronađite i preuzmite gotove teme i elemente pomoću kojih ćete lakše prilagoditi svoj uređaj HTC Desire 825.
  1. Pritisnite i držite prazan prostor na panelu vidžeta.
  2. Dodirnite Promeni temu.
  3. Ako prvi put koristite Teme, dodirnite Početak, a zatim se prijavite sa nalogom koji želite.
  4. Dodirnite > Preporuke.
  5. Na ekranu Preporuke dodirnite pored svake kategorije kako biste pregledali preporučene stavke.
  6. Dodirnite sličicu da biste videli ekran sa detaljima.
  7. Dodirnite Preuzmi.
Savet: Ako ne želite odmah da preuzmete ovu temu ili bilo koji element, možete da dodirnete da biste je prvo obeležili.

Za primenu teme, nakon što ste je preuzeli, dodirnite Primeni. Ako tema koju ste izabrali sadrži zvukove, vaši tonovi zvona, zvuk obaveštenja i zvuk upozorenja takođe će se promeniti.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?