HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Imate probleme u vezi sa hardverom ili povezivanjem?

Pre pozivanja službe za korisnike, možete prvo koristiti aplikaciju Pomoć kako biste dijagnostikovali problem svog telefona. Ovo Vam pomaže pri pronalaženju uzroka problema i određivanju da li možete sami rešiti problem ili morate zvati službu za korisnike.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Pomoć.
  2. Na ekranu Pomoć, dodirnite , a zatim dodirnite Rešavanje problema ili Dijagnostičke alatke da biste koristili čarobnjaka za rešavanje problema i proverili osnovne hardverske funkcije.
  3. Takođe možete da dodirnite Ažurne verzije softvera da biste proverili da li su dostupne ažurne verzije softvera.Ažurne verzije softvera mogu da sadrže ispravke grešaka i poboljšanja funkcija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?