HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Omogućavanje opcija pametne tastature

Uključite napredne opcije tastature, kao što su predikcija teksta, automatska korekcija i druge, koje će vam pomoći da brže kucate.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Jezik i tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos.
  3. Izaberite opcije koje treba omogućiti.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?