HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da brže kucam?

Tastatura na ekranu vašeg telefona je veoma prilagodljiva. Možete da izmenite njena podešavanja i opcije da biste unapredili iskustvo kucanja.

Evo nekoliko saveta koje biste mogli da isprobate:

  • Prebacite se na horizontalni režim.Prevucite sa dva prsta nadole, od statusne trake, i proverite da li je uključena opcija Automatska rotacija. Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Okrenite telefon na stranu da bi se prikazala veća tastatura.
    Tada možete da dodirnete > Podeljeno.
  • Promenite veličinu ili položaj tastature.

    Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Dodirnite , a zatim dodirnite Promeni veličinu. Povucite neku od strelica na okviru da biste promenili veličinu tastature.

    Za pomeranje tastature nagore, povucite dugme za centriranje nagore.

  • Prikažite numeričke tastere u gornjem redu tastature. Otvorite aplikaciju Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > Touchpal - HTC Sense verzija > Opšta podešavanja. Izaberite Red sa brojevima.
  • Uključite predikciju teksta.Idite na Podešavanja > Jezik i tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos, a zatim proverite da li je opcija Predikcija teksta izabrana. Ova opcija omogućava predikciju sledeće reči, a takođe će omogućiti da tastatura uči iz uobičajenih šema reči koje kucate radi predlaganja boljih reči.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?