HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kako da brže kucam?

Tastatura na ekranu vašeg telefona je veoma prilagodljiva. Možete da izmenite njena podešavanja i opcije da biste unapredili iskustvo kucanja.

Evo nekoliko saveta koje biste mogli da isprobate:

  • Prebacite se na horizontalni režim.Prevucite sa dva prsta nadole, od statusne trake, i proverite da li je uključena opcija Automatska rotacija. Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Okrenite telefon na stranu da bi se prikazala veća tastatura.
    Tada možete da dodirnete > Podeljeno.
  • Promenite veličinu ili položaj tastature.

    Otvorite aplikaciju koja vam je potrebna, a zatim dodirnite polje za tekst da bi se prikazala tastatura. Dodirnite , a zatim dodirnite Promeni veličinu. Povucite neku od strelica na okviru da biste promenili veličinu tastature.

    Za pomeranje tastature nagore, povucite dugme za centriranje nagore.

  • Prikažite numeričke tastere u gornjem redu tastature. Otvorite aplikaciju Podešavanja, a zatim dodirnite Jezik i tastatura > Touchpal - HTC Sense verzija > Opšta podešavanja. Izaberite Red sa brojevima.
  • Uključite predikciju teksta.Idite na Podešavanja > Jezik i tastatura > TouchPal - HTC Sense verzija > Pametan unos, a zatim proverite da li je opcija Predikcija teksta izabrana. Ova opcija omogućava predikciju sledeće reči, a takođe će omogućiti da tastatura uči iz uobičajenih šema reči koje kucate radi predlaganja boljih reči.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?