HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Unos teksta

Kada u nekoj aplikaciji dodirnete tekstualno polje, automatski će se prikazati tastatura.
  • Dodirnite tastere na tastaturi na ekranu za unos slova i brojeva, kao i interpunkcijskih znakova i simbola.
  • Dodirnite za umetanje velikog slova. Dodirnite taj taster dvaput za uključivanje opcije Caps Lock.
  • Pritisnite i držite tastere sa sivim znakovima pri vrhu ili pri dnu za unos brojeva, simbola ili akcentovanih slova. Sa nekim tasterima povezano je više znakova ili akcenata.
  • Dodirnite za prikazivanje tastera sa brojevima i simbolima. Izaberite da biste se vratili na glavnu tastaturu.
  • Dodirnite da biste odabrali neki od velikog broja emotikona.
  • Dodirnite da biste videli dodatne funkcije, opcije i podešavanja.Možete da menjate veličinu prostora za tastaturu, raspored i dizajn, možete da preuzmete rečnike i još mnogo toga.
  • Pritisnite za zatvaranje tastature na ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?