HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

LED za obaveštenje

Obaveštavajuća LED dioda svetleće:
  • Zelenim svetlom kada je HTC Desire 825 povezan sa mrežnim adapterom ili računarom i baterija je do kraja napunjena.
  • Isprekidanim zelenim svetlom kada postoji obaveštenje koje morate proveriti.
  • Narandžastim svetlom kada se baterija puni.
  • Isprekidanim narandžastim svetlom kad je baterija na veoma niskom nivou.

Odaberite kad želite da obaveštavajuća LED dioda svetli

Možete odabrati kad želite da obaveštavajuća LED dioda svetli i za koje aplikacije kad imate nova obaveštenja.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
  2. U okviru Obaveštenja, dodirnite Trepćući LED za obaveštenja. Odaberite želite li da obaveštavajuća LED dioda svetli uvek ili samo kad je ekran isključen.
  3. Dodirnite Upravljaj LED obaveštenjima. Odaberite za koja obaveštenja aplikacija želite da LED dioda svetli.
Savet: U drugim aplikacijama proverite podešavanja kako biste saznali imaju li opciju uključivanja LED diode.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?