HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Panel sa obaveštenjima

Obaveštavajuće ikone Vas informišu o porukama, događajima u kalendaru, alarmima i aktivnostima u toku, kao što su podaci koji se preuzimaju.
Kada dobijete novo obaveštenje, možete otvoriti Panel sa obaveštenjima radi kontrole kakvo ste obaveštenje ili kakvu ste novu informaciju dobili.
Za otvaranje Panela sa obaveštenjima, povucite prst sa vrha prema dnu ekrana.
  • Neka obaveštenja Vam omogućuju da odmah reagujete. Na primer, dodirnite obaveštenje o propuštenom pozivu da uzvratite poziv ili odgovorite SMS-om.
  • Dodirnite ikonu obaveštenja na levoj strani kako biste otvorili odgovarajuću aplikaciju.
  • Kako biste zatvorili panel Obaveštenja, proklizite prstom prema gore ili dodirnite taster za zatvaranje. Da biste zatvorili sva obaveštenja, dodirnite .
Ako imate više obaveštenja, listajte prema dole kako biste ih sve pregledali.
Napomena: Možete promeniti obaveštenja aplikacije koje primate. Pogledajte Upravljanje obaveštenjima aplikacija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?