HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Interakcija sa obaveštenjima na zaključanom ekranu

Osim prikaza obaveštenja na zaključanom ekranu, takođe možete međusobno delovati.
  • Dva puta dodirnite obaveštenje za pristup aplikaciji.
  • Precuvite prstom ulevo ili udesno po obaveštenju da biste ga uklonili.
  • Pritisnite i držite obaveštenje da biste videli više povezanih informacija.
  • Dodirnite da date prioritet obaveštenjima iz povezane aplikacije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?