HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Pokretanje kamere

Prebacite se iz stanja mirovanja u aplikaciju Kamera bez pritiskanja dugmeta NAPAJANJE.
  1. Podignite telefon u uspravan položaj.
  2. Odmah dva puta proklizite prstom nadole po ekranu.
Važno: Ako ste postavili zaključavanje ekrana sa potvrdom, telefon će zatražiti Vašu potvrdu kada budete izlazili iz aplikacije Kamera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?