HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Režim putovanja

Da li često putujete kroz vremenske zone? Uključite Režim putovanja u meniju Podešavanja da biste videli dva sata na početnom i zaključanom ekranu koji će prikazivati vašu vremensku zonu kod kuće i vremensku zonu u kojoj se trenutno nalazite.
Važno:
  • Pobrinite se da ste uključili uslugu lokacije u podešavanjima svog telefona.
  • Prvo podesite svoju vremensku zonu kod kuće u aplikaciji Sat.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Datum i vreme.
  2. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. uz opciju Režim putovanja da biste uključili ili isključili režim putovanja.
Videćete dva sata za kućnu i trenutnu lokaciju čim telefon detektuje vremensku zonu koja se razlikuje od podešene vremenske zone kod kuće.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?