HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Snimanje ekrana telefona

Želite zabeležiti rezultat svoje igre ili napisati blog o funkcijama HTC Desire 825? Jednostavno možete slikati svoj ekran da biste ga podelili.
  1. Pritisnite i držite taster NAPAJANJE, a zatim taster za SMANJENJE JAČINE ZVUKA u isto vreme.
  2. Otvorite panel Obaveštenja i dodirnite u obaveštenju Snimak ekrana je napravljen.

    Ako ne vidite , razmaknite dva prsta na obaveštenju slike ekrana.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?