HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Korišćenje Brzih podešavanja

Korišćenjem panela Brza podešavanja možete lako uključiti ili isključiti opcije Wi‍-Fi ili Bluetooth.
  1. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
    • Sa dva prsta povucite statusnu traku.
    • Dvaput prevucite prstom od statusne trake.
  2. Da biste uključili ili isključili podešavanje, jednostavno dodirnite njegovu pločicu.
  3. Ukoliko postoje dostupne opcije za podešavanje, dodirnite da biste izabrali jednu od opcija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?