HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Prenos fotografija, video-zapisa i muzike između telefona i računara

Postoje dva načina kako preneti medije sa računara ili na njega.
  • Povežite HTC Desire 825 sa Vašim računarom. Vaš računar će prepoznati telefon kao bilo koju USB memoriju, pa između njih možete kopirati medije. Pogledajte Kopiranje datoteka između HTC Desire 825 i Vašeg računara.
  • Preuzmite i upotrebite HTC Sync Manager softver na svom računaru. Možete ga jednostavno postaviti tako da automatski prenosi muziku, fotografije i video-zapise iz HTC Desire 825 na Vaš računar. Isto tako, možete sinhronizovati liste za reprodukciju između računara i svog telefona.

    Ako imate iPhone, možete ga povezati i preneti stavke kamere (fotografije i video-zapise) na svoj računar pomoćuHTC Sync Managera. Nakon toga, ponovo povežite HTC Desire 825 i kopirajte ih.

    Pogledajte O HTC Sync Manager-u.
  • Koristite usluge cloud memorije za čuvanje svojih podataka i medija na jednom mestu, tako da njima možete upravljati bilo gde—na računaru, uređaju HTC Desire 825 i drugim mobilnim uređajima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?