HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Povratak sadržaja iz Vašeg prethodnog HTC telefona

Ako se koristili HTC kreiranje rezervne kopije na Vašem prethodnom HTC telefonu, potrebno je da preuzmete i koristite aplikaciju HTC obnavljanje na HTC Desire 825 uređaju za obnavljanje svoje rezervne kopije podataka.
Važno: Zavisno od količine sadržaja, obnavljanje rezervne kopije na HTC Desire 825 preko veze za prenos podataka može uzrokovati dodatne troškove i trajati dugo. Preporučeno je korišćenje Wi‍-Fi veze.
  1. Nakon što ste završili podešavanje HTC Desire 825 uređaja, otvorite Panel sa obaveštenjima, pa dodirnite obaveštenje Prenesi ili obnovi sadržaj.
  2. Dodirnite Obnovi iz HTC kreiranje rezervne kopije.

    Ako HTC obnavljanje nije instalirano na Vašem telefonu, od Vas će biti zatraženo da preuzmete i instalirate HTC obnavljanje.

  3. Dodirnite Obnovi iz HTC kreiranje rezervne kopije.
  4. Prijavite se nalogom koji ste koristili za kreiranje rezervne kopije Vašeg starog telefona.
  5. Odaberite rezervnu kopiju koju želite da obnovite na HTC Desire 825.
  6. Ako se to od Vas zatraži, odaberite želite li koristiti vezu prenosa podataka ili Wi‍-Fi za obnavljanje rezervne kopije.
  7. Pratite uputstva na ekranu kako biste obnovili rezervnu kopiju.
  8. Otvorite panel Obaveštenja kako biste proverili da li ima obaveštenja za završetak obnavljanja rezervne kopije.

Besplatne aplikacije možete povratiti sa Google Play-u pozadini, a proces možete pratiti u delu statusne trake sa obaveštenjima. Za povratak plaćenih aplikacija, potrebno ih je preuzeti i instalirati iz aplikacije Google Play.

Nakon instalacije, Vaše aplikacije će se pojaviti na ekranu Aplikacije. Nakon što se sve aplikacije ponovo instaliraju, prečice ekrana Aplikacije i Početnog ekrana biće organizovane kao pre kreiranja rezervne kopije. Za vreme obnavljanja aplikacija možete nastaviti da koristite HTC Desire 825.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?