HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Postavljanje trake za ruku

Koristite traku za ruku da biste telefon bezbedno držali na svom zglobu.
Otvori za traku za ruku nalaze se na donjoj levoj strani HTC Desire 825.
Napomena: Koristite isporučenu traku za ruku ukoliko postoji u pakovanju ili kupite traku za nošenje sa petljom manjom od 1 mm.
  1. Gurnite omču trake za ruku u jedan od otvora i gurajte je dok ne izađe kroz drugi otvor.
  2. Provucite kabl trake za ruku kroz omču.
  3. Povucite kabl trake za ruku da biste ga pričvrstili na mestu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?