HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Memorijska kartica

Memorijsku karticu upotrebljavajte za čuvanje fotografija, video-zapisa i muzike. Kada treba da oslobodite prostor na svom uređaju, ukoliko aplikacija nudi mogućnost skladištenja na memorijskoj kartici, možete je sačuvati na njoj.
Napomena: Memorijska kartica je dodatna oprema i prodaje se zasebno.

Ubacivanje memorijske kartice

 1. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
 2. HTC Desire 825 nadole, umetnitemicroSD u slot za memorijsku karticu, tako da pozlaćene niti budu okrenute nagore i prema slotu.
 3. Da biste zatvorili poklopac slota, gurnite plastični zglob u stranu i pritisnite poklopac dok se ne uglavi na mesto.

Odvajanje memorijske kartice

Pre nego što izvadite memorijsku karticu iz svog HTC Desire 825, dok on još uvek radi, odvojte je, kako biste izbegli oštećivanje datoteka na memorijskoj kartici.
Važno: Ako svoju memorijsku karticu koristite kao internu memoriju i postoje aplikacije koje su premeštene na karticu, nećete moći da otvorite te aplikacije nakon odvajanja kartice.
 1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Memorija.
 2. Sprovedite jednu od sledećih radnji:
  • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Prenosiva memorija, dodirnite > Izbaci pored naziva memorijske kartice.
  • Ukoliko se memorijska kartica pojavi pod Interna memorija, dodirnite naziv memorijske kartice, a zatim dodirnite Izbaci.

Izbacivanje memorijske kartice

 1. Prstom ili palcem otvorite poklopac slota za karticu.
 2. Gurnite memorijsku karticu da biste je izbacili iz slota.
 3. Da biste zatvorili poklopac slota, gurnite plastični zglob u stranu i pritisnite poklopac dok se ne uglavi na mesto.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?