HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Android 6.0 Marshmallow

Android 6.0 Marshmallow donosi nove funkcije koje čine Vaš život lakšim.

Sada na dodir

Sada na dodir intuitivno traži i pruža relevantne informacije u samoj aplikaciji. To znači da nikada nećete morati da napustite razgovor ili Internet stranicu koju pregledate zbog traženja informacija.

Samo pritisnite i držite i Sada na dodir prikazuje povezane informacije, aplikacije i akcije. Pogledajte Sada na dodir.

Upravljanje memorijom telefona

Koristite opciju Memorija u Podešavanjima da pratite prosečno korišćenje memorije i performanse uređaja HTC Desire 825. Takođe, možete koristiti ovo podešavanje da proverite koje aplikacije koriste najviše memorije.

Velika promena u korišćenju memorijske kartice

Ako imate memorijsku karticu sa medijima i ostalim datotekama, koristite je kao prenosivu memoriju, tako da možete ubaciti karticu i pristupiti datotekama na bilo kom Android telefonu.

Ako imate potpuno novu memorijsku karticu, možete koristiti karticu za proširenje interne memorije. Pogledajte Da li da koristim memorijsku karticu kao prenosivu ili internu memoriju? i Podešavanje memorijske kartice kao interne memorije.

Resetovanje mrežnih podešavanja

Brzo resetujte sva podešavanja mreže kada HTC Desire 825 ima poteškoća da se poveže na mobilne podatke ili Wi‍-Fi mrežu ili Bluetooth uređaj. Pogledajte Resetovanje podešavanja mreže.

Google podešavanja

Jednostavno upravljajte podešavanjima za Google aplikacije i funkcije na HTC Desire 825. Dodirnite Google u Podešavanjima i promenite reference.

Pametnije povezivanje aplikacija

Android 6.0 Marshmallow automatski otvara ispravnu aplikaciju za linkove u kojima dodirujete tekstualnu ili e-mail poruku ili Internet stranicu. Sa pametnijim povezivanjem aplikacija više nema nagađanja koje aplikacije mogu da podnesu linkove koje dodirnete.

U meniju Podešavanja možete da promenite podrazumevane aplikacije za povezivanje. Za više informacija, pogledajte Podešavanje podrazumevanih aplikacija i Podešavanje linkova aplikacija.

Dozvole aplikacije

Kako biste zaštitili telefon i privatnost, Android 6.0 Marshmallow je poboljšao način davanja pristupa aplikacijama do određenih podataka ili funkcija, kao što su kontakti ili mikrofon. Za više informacija, pogledajte Kontrolisanje dozvola aplikacije.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?