HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Najbolje od HTC-a i Google Photos-a

Da bi vam pružio najbolje iskustvo do sada sa HTC i Google aplikacijama, ali i da bi obezbedio optimalan memorijski kapacitet telefona, HTC počinje da minimizuje predučitavanje dupliranih aplikacija.
Fokusirajući na najbolje, HTC Desire 825 vam pruža još bolje iskustvo snimanja pomoću aplikacije HTC Kamera i Google Photos

Sa aplikacijom Google Photos, upravljajte svojim fotografijama i video-zapisima, pravite njihove rezervne kopije u memoriji na oblaku i uživajte u svim njenim dobrim mogućnostima. Za detalje, pogledajte Šta možete da uradite na Google Photos.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?