HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podesim rezoluciju za snimanje video-zapisa?

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Video.
  3. Dodirnite za otvaranje menija.
  4. Dodirnite Kvalitet, pa odaberite rezoluciju video-zapisa.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?