HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da vidim listu aktivnih aplikacija?

Kod HTC telefona sa operativnim sistemom Android 6.0, potrebno je otići na podešavanje Razvojne opcije.
Dodirnite Razvojne opcije > Aktivni servisi da biste videli listu aktivnih aplikacija.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?