HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li u Google Fotografije mogu da radim isto što je bilo moguće u HTC Galerija?

Na telefonima koji više nemaju aplikaciju HTC Galerija, aplikacija Google Fotografije se lako integriše sa HTC aplikacijama, kao što su Kamera i Teme. U Google Fotografije, možete da radite mnoge stvari koje ste radili u HTC Galerija.
Na primer, možete da radite sledeće:
 • Prebacivanje između različitih prikaza putem jednostavnog pokreta.

  Prebacivanje između prikaza dana, meseca i godine pomoću približavanja ili razdvajanja dva prsta.

 • Kreiranje albuma, ako želite da ručno organizujete svoje fotografije i video-zapise.

  Izaberite više fotografija i video-zapisa, a zatim dodirnite > Album.

 • Lako pretraživanje fotografija i video zapisa.
  Dodirnite da biste potražili lice, mesto, stvari, pa čak i datum kada je snimljena fotografija ili video-zapis.
 • Osnovno uređivanje fotografija i video-zapisa.

  Za svoje fotografije možete koristiti rotiranje, opsecanje, podešavanje osvetljenosti, primeniti filtere i još mnogo toga. Takođe možete da podesite svoje video-zapise.

 • Napravite film.

  Dodirnite da biste započeli novu kreaciju sa Google Fotografije.

Napomena: Potrebna vam je veza sa internetom i da se prijavite na svoj Google nalog da biste koristili veliki broj funkcija u Google Fotografije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?