HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da za kameru podesim kvalitet i veličinu fotografije ili odnos širina/visina?

  1. Na Početnom ekranu dodirnite ikonu kamere da otvorite aplikaciju Kamera.
  2. Prebacite se na režim Foto ili Selfi fotografija.
  3. Dodirnite za otvaranje menija.
  4. Dodirnite trenutno podešavanje—na primer — da biste promenili kvalitet i veličinu fotografije ili odnos širina/visina.
Napomena: Menjanjem odnosa širina/visina tražila, fotografije koje se snimili će se izrezati na različite unapred podešene veličine. Ovo može da utiče i na rezoluciju fotografije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?