HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Na koji način mogu brzo da otvorim kameru?

  • Kada koristite kameru, a telefon uđe u režim mirovanja, samo pritisnite dugme za NAPAJANJE da biste uključili kameru.
  • Kada je ekran isključen, podignite telefon u horizontalnom položaju i odmah zatim dvaput prevucite prstom po ekranu.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?