HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Čemu služi optimizacija baterije u aplikaciji Podešavanja?

Počev od Android 6.0 , koji ima režime Doze i Pripravnost aplikacija, optimizacija baterije u aplikacijama se pokreće kada je vaš telefon u stanju hibernacije ili kada aplikacije nisu korišćene nekoliko dana. Ovo pomaže da se produži trajanje baterije u stanju pripravnosti.

Ako je potrebno da određene aplikacije budu aktivne, čak i ako ih ne koristite, možete da isključite optimizaciju baterije u tim aplikacijama. Ovo će ih držati aktivnim u pozadini, ali zato mogu trošiti veću količinu energije baterije. Pogledajte korisničko uputstvo ili „Kako da​“‍ članke za isključivanje optimizacije baterije u aplikaciji.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?