HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da pronađem IMEI/MEID i serijski broj na telefonu?

IMEI i MEID su numerički kodovi koji na jedinstven način identifikuju vaš telefon. Možda će biti potrebno da pronađete IMEI‍/‍MEID i serijski broj telefona kada želite da koristite usluge servisa.
  • Na početnom ekranu, dodirnite , a zatim dodirnite Pomoć > > Kontaktiraj HTC.
  • Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite O > Identitet telefona.
  • Da biste brzo pronašli IMEI, možete da otvorite aplikaciju Telefon i da unesete *#06#.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?