HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Zašto se od mene traži da unesem lozinku za dešifrovanje telefona nakon ponovnog pokretanja ili uključivanja?

Da bi pomogao u zaštiti vaših podataka, Android 6.0 šifruje memoriju vašeg telefona ako ste podesili zaključavanje ekrana. Potrebno je da koristite šemu za zaključavanje ekrana, PIN broj ili drugu lozinku za dešifrovanje memorije telefona kadgod uključite ili ponovo pokrenete svoj telefon.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?