HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podelim internet vezu mog telefona sa drugim uređajima?

Vezu za prenos podataka vašeg telefona možete da podelite preko USB-a, Wi‍-Fi-ja ili Bluetooth-a.

Idite na Podešavanja, dodirnite Još > Deljenje mobilne mreže, a zatim odaberite da li želite da delite preko USB povezivanja, prenosnog Wi‍-Fi hotspota ili Bluetooth povezivanja. Ako vezu za prenos podataka vašeg telefona želite da delite preko USB povezivanja, potrebno je da prvo povežete telefon sa računarom koristeći isporučeni USB kabl.

Napomena:
  • Potrebna je veza za prenos podataka kao što je 3G veza. Obratite se svom mobilnom operateru za informacije o tarifama za podatke. Duža upotreba veze za prenos podataka, Wi‍-Fi-ja ili Bluetooth-a može brže da istroši bateriju.
  • Neke funkcije možda nisu dostupne na svim telefonima.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?