HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da ponovo pokrenem telefon u bezbednom režimu?

Ponekad, aplikacije trećih strana mogu da dovedu do kašnjenja, kvara ili zamrzavanja vašeg telefona. U bezbednom režimu, sve aktivnosti aplikacija trećih strana su privremeno deaktivirane. Ako vaš telefon radi kako treba dok je u bezbednom režimu, onda je problem prouzrokovala aplikacija treće strane i malo je verovatno da se radi o hardverskom problemu.
  1. Dok je telefon uključen, pritisnite i zadržite dugme za NAPAJANJE nekoliko sekundi da biste isključili telefon.
  2. Kada se prikažu opcije, pritisnite i zadržite Isključivanje.
  3. Kada vidite okvir dijaloga Ponovo pokreni sistem u bezbednom režimu, dodirnite OK.Vaš telefon će se ponovo pokrenuti i trebalo bi da vidite oznaku Bezbedan režim u donjem delu ekrana.
  4. Testirajte telefon da biste videli da li je bezbedan režim rešio problem.Ako jeste, deinstalirajte nedavno preuzete aplikacije koje su mogle da izazovu problem.
  5. Za povratak u normalan režim, isključite telefon, a zatim ga ponovo uključite.

Ponovno pokretanje u bezbednom režimu možete da obavite i korišćenjem hardverskih dugmadi. Pritisnite dugme za NAPAJANJE da uključite telefon. Kada na ekranu vidite HTC logotip, pritisnite i zadržite dugme za SMANJENJE JAČINE ZVUKA sve dok ne budete vidili oznaku Bezbedan režim u donjem delu ekrana.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?