HTC Desire 825‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Da li telefon može automatski da se prebaci na mobilnu mrežu kada Wi‍-Fi veza ne postoji ili je slaba?

Da. Telefon možete da podesite da se automatski prebaci na mobilnu mrežu kada nema dostupne Wi‍-Fi mreže ili je signal slab.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Ako je isključena opcija Wi‍-Fiveze, dodirnite prekidač Wi‍-Fi Uklj./Isklj. da biste je uključili.
  3. Dodirnite Wi-Fi.
  4. Dodirnite > Napredno.
  5. Izaberite Automatsko prebacivanje na mobilnu mrežu.
Napomena: Ova funkcija možda nije na raspolaganju kod nekih telefona.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?