HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da kreiram svoj film na Google Fotografije?

Možete da kreirate film koristeći fotografije i video-zapise iz memorije vašeg telefona ili sa Google naloga.
 1. Uverite se da ste prijavljeni na svoj Google nalog iz Google Fotografije.
 2. Na početnom ekranu dodirnite > Fotografije.
 3. Dodirnite > Film.
 4. Izaberite fotografije i video-zapise koje želite da uključite. Možete da uradite sledeće:
  • Dodirnite sličicu da biste je otvorili.
  • Dodirnite datum da biste izabrali sve multimedijalne datoteke sa tim datumom.
  • Pritisnite i zadržite sličicu kao prvi izbor, a zatim prevucite prstom do zadnje stavke koju želite da izaberete.
 5. Dodirnite Kreiraj.

  Fotografije i video-zapisi sačuvani u memoriji telefona moraće prvo da se otpreme na vaš Google nalog da biste mogli da ih upotrebite za svoj film. Možda će biti potrebno da sačekate dok Google Fotografije ne završi sa učitavanjem vašeg sadržaja.

 6. Dodirnite Bez naslova da biste uneli naslov filma.
 7. Dodirnite da primenite filter.
 8. Dodirnite da dodate muziku u pozadini.
 9. Dodirnite da preuredite vaše fotografije ili video-klipove.
 10. Kada završite sa uređivanjem, možete da dodirnete da bistega podelili sa svojim nalozima na mreži.Ili dodirnite > Izvezi video da biste ga sačuvali u memoriju telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?