HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Stalno se traži da dajem dozvole kada koristim aplikacije. Zašto je to tako?

Kako biste zaštitili telefon i privatnost, Android 6.0 Marshmallow je poboljšao način davanja pristupa aplikacijama do određenih podataka ili funkcija, kao što su kontakti ili mikrofon. Kada prvi put otvorite aplikaciju, od vas će se tražiti da date dozvole da biste imali veću kontrolu nad aplikacijama sa ovlašćenim pristupom.
  • Kada izaberete Odbij, možda nećete moći da koristite aplikaciju ili pristupite svim njenim funkcijama.
  • Ukoliko sumnjate da su određene aplikacije zlonamerne ili zahtevaju nepotrebne dozvole, možete izabrati Odbij da biste zaštitili svoj telefon.
  • Ako ne možete da otvorite aplikaciju ili imate probleme sa nekim njenim funkcijama, možda ste odbili neke dozvole za aplikacije.

    Da biste ih omogućili, treba da odete na meni Podešavanja > Aplikacije i da zatim dodirnete aplikaciju koju želite da konfigurišete. Dodirnite Dozvole, a zatim izaberite koje dozvole treba uključiti.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?