HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da uštedim energiju baterije?

Da biste obezbedili duže trajanje baterije vašeg telefona, možete da iskoristite neki od ovih saveta:
  • U aplikaciji Podešavanja, idite na Napajanje > Korišćenje baterije ili Istorija da biste videli podatke o šemama potrošnje baterije za razne aplikacije.
  • Koristite aplikaciju Boost+ da biste pratili da li na telefonu postoje nepravilne aktivnosti koje su rešene ili koje treba da zaustavite. Ova aplikacija ima i funkciju Pojačavanje baterije za igre koja optimizuje resurse sistema tako da uštedi trajanje baterije i ne remeti vaš doživljaj igre.
  • Kada koristite dodatnu opremu na priključku USB, pobrinite se da je otkačite sa telefona kada je ne koristite. Ona će nastaviti da troši bateriju kada je povezana na telefon.
  • Možete odabrati da uključite razne funkcije za štednju elektične energije na telefonu, kao što su Štednja električne energije, Optimizacija baterije i Ekstremna štednja električne energije. Za više informacija pogledajte korisničko uputstvo ili „Kako da​“‍ članke.
  • Ponovo napunite bateriju telefona koristeći punjač koji ste dobili uz telefon.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?