HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da dodam pristupnu tačku za mrežu mog mobilnog operatera?

Većina HTC telefona može da detektuje vašeg mobilnog operatera na osnovu SIM kartice koju ste ubacili, a zatim da upotrebi podešeno ime pristupne tačke (APN) za povezivanje sa mrežom za podatke vašeg mobilnog operatera. Možete da dodate novi (APN) kada koristite roming ili ako imate poteškoća sa uspostavljanjem veze za prenos podataka.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Ako je isključena veza za mobilne podatke, dodirnite prekidač Mobilni podaci Uklj./Isklj. da biste je uključili.
  3. Dodirnite opciju Mobilni podaci da bi se otvorio ekran Podešavanja mobilne mreže.
  4. Dodirnite Imena pristupnih tačaka. Ako vaš telefon ima dva slota za SIM kartice, prvo izaberite slot, a zatim dodirnite Imena pristupnih tačaka.
  5. Na ekranu APN-ovi, dodirnite i unesite podešavanja za APN.
  6. Dodirnite > Sačuvaj, a zatim odaberite novi APN na ekranu APN-ovi.
Napomena: Neki mobilni operateri vam možda neće dozvoliti da promenite unapred definisani APN ili da dodate nove.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?