HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Zašto se moj telefon zagreva?

Vaš telefon može da se zagreje kada ga punite ili koristite duže vreme za telefonske pozive, GPS navigaciju, veb pregledanje ili druge aktivnosti koje troše energiju. Ako vam radna temperatura postane neugodna, prestanite da koristite telefon i obratite se HTC korisničkom servisu za dalju pomoć.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?