HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li će snimljene fotografije imati geografsko označavanje?

Ako uključene usluge određivanja lokacije u meniju Podešavanja i geografsko označavanje u aplikaciji Kamera, onda će fotografije koje ste snimili imati geografske oznake ili informacije o lokaciji.
Kada prvi put otvorite aplikaciju Kamera i kada se od vas zatraži da odobrite pristup lokaciji vašeg telefona, dodirnite Dozvoli ili Odbij u zavisnosti od toga da li želite da omogućite geografsko označavanje. Takođe možete da odaberete ili otkažete opciju Geografsko označivanje fotografija u podešavanjima kamere.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?