HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da podesim podrazumevanu aplikaciju za SMS?

Ako ste na telefonu instalirali više od jedne aplikacije za SMS, možete da podesite koja aplikacija će slati i primati SMS-ove.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Aplikacije.
  2. Dodirnite > Konfiguriši aplikacije > Podrazumevane aplikacije.
  3. Dodirnite Podrazumevana aplikacija za razmenu poruka i odaberite aplikaciju za razmenu poruka koju želite.
Savet: Da biste HTC aplikaciju podesili kao podrazumevanu, dodirnite Poruke. Aplikacija Poruke može da šalje i prima SMS i MSM poruke i omogućava Grupnu razmenu poruka (u slučaju da to uređaj i mobilni operater podržavaju to).
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?