HTC Desire 825‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da napravim rezervnu kopiju svog Google naloga?

Postoji više načina na koje možete da napravite rezervne kopije vašeg ličnog sadržaja sa telefona na vaš Google nalog. Na primer, da biste napravili rezervne kopije vaših fotografija i video-zapisa, potrebno je da uključite funkciju kreiranja rezervne kopije u Google Fotografije. Ako želite da napravite rezervnu kopiju datoteka i dokumenata, možete da uključite funkciju Automatsko pravljenje rezervne kopije u Google Drive.

Kada želite da napravite rezervnu kopiju većine vaših podešavanja i podataka aplikacija, možete da uključite uslugu Android kreiranja rezervne kopije u meniju Podešavanja.
Otvorite aplikaciju Podešavanja, a zatim dodirnite Kreiranje rezervne kopije i resetovanje. Uključite Kreiraj rezervnu kopiju mojih podataka.

Evo šta usluga Android kreiranja rezervne kopije može da arhivira na vaš Google nalog:

Stavka Primer
Podešavanja
  • Wi‍-Fi mreže i lozinke
  • Sistemska podešavanja, kao što su datum, vreme, jezik, podešavanja za unos i prikazivanje
Podaci aplikacije
  • Podešavanja u Google aplikacijama, kao što su Gmail, Google Calendar i Play Store
  • Lista kontakata, istorija poziva i tekstualne poruke
  • Lista gradova u aplikaciji HTC Vremenska prognoza
Sve aplikacije trećih strana možda neće podržavati kreiranje rezervnih kopija podataka aplikacija preko usluge Android kreiranja rezervne kopije.
Lična podešavanja
  • Pozadina početnog ekrana

    Kada obnovite sadržaj sa svog starog telefona, pozadina za početni ekran se ne može obnoviti ako rezolucija ekrana vašeg starog telefona drugačija nego kod HTC Desire 825.

  • Vidžeti i ikone aplikacija na početnom ekranu - u zavisnosti od kompatibilnosti vidžeta
  • Alarmi i tonovi zvona
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?