HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Funkcije dostupnosti

HTC Desire 530 ima funkcije i podešavanja koja dozvoljavaju jednostavan pristup i korišćenje aplikacija i funkcija.

Poboljšavanje čitljivosti ekrana

Ukoliko imate probleme sa vidom, iskoristite prednosti ovih funkcija kako biste poboljšali čitljivost ekrana.

Zvučne povratne informacije prilikom korišćenja telefona

Koristite TalkBack kako biste čuli zvučnu povratnu informaciju o tome šta radite na Vašem telefonu. Pogledajte Navigacija HTC Desire 530 uređajem korišćenjem opcije TalkBack.

Koristite svoj glas

Možete koristiti svoj glas kako biste izvršili neku radnju na HTC Desire 530 uređaju.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?